Vision, mission og mål

Under titlen Nyborg - Danmarks Riges Hjerte arbejder Østfyns Museer tæt sammen med Nyborg Kommune og andre interessenter på at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs verdensarvsliste inden for en femårig periode.

Projektet Nyborg som verdensarv har fået sit eget logo og titlen "Danmarks Riges Hjerte". Hjertet symboliserer Nyborgs funktion som rigets hovedstad og det vigtige pulserende punkt i landet, hvor al trafik skulle igennem, hvor vigtige beslutninger blev taget, hvor folk mødtes, og hvor nye impulser slog igennem.

Hjertet er desuden den planlagte residensbys grundplan, og hjertet optræder også i rigsvåbnet. De røde og gyldne farver i logoet er oldenborgslægtens farver. Christian 3., der brugte byen som residensby og ofrede enorme summer på den, var dansk konge af oldenborgslægten.

Vision:

Visionen er, at Nyborg skal være en værdig kandidat til optagelse på verdensarvslisten (World Heritage List). Der er ingen andre danske middelalderbyer på verdensarvslisten. Til gengæld er der en række middelalderbyer/bydele fra andre steder i verden, hvorfor det videre arbejde vil bestå i at kortlægge, hvordan Nyborg mere præcist adskiller sig fra disse, og hvad det er, der gør Nyborg helt unik i kulturarvsammenhæng.

Der er flere ting i hovedfortællingen om Nyborgs unikke kulturarv, der kan berettige til optagelse på verdensarvslisten. I listeform kan potentialet skitseres således:

 • Nyborg var rigets strategiske knudepunkt.
 • Nyborg blev skabt af kongeslægten og kongelige gennem omkring 400 år.
 • Nyborg Slot var mødested for Danehoffet og fungerede dermed som middelalderens Christiansborg igennem 200 år.
 • Den planlagte residensstad Margrethebyen med det omgivende regulerede landskab samt den befæstede laguneby er eneståene i sin form og tilblivelse.
 • Fæstningsanlægget, der omslutter både by og slot, er det eneste bybefæstningsanlæg fra Christian 3.s tid i landet.

Mission:

 • Find den gode fortælling
 • Tænk i helheder frem for enkeltelementer
 • Find, visualiser og kommuniker de fysiske kvaliteter
 • Samarbejd på tværs af museer, forvaltninger og andre interessenter
 • Gør kulturarven til en integreret del af planlægningsarbejdet
 • Spil sammen med investeringer og oplevelsesøkonomi

Mål:

I første omgang er målet at få Nyborg by og slot på den såkaldte tentativliste, dvs. en liste over de danske kandidater, som Kulturstyrelsen indstiller til optagelse på den egentlige verdensarvsliste. Det er en lang og omstændig proces, og mange delmål skal opfyldes undervejs. Der arbejdes derfor især inden for fem hovedsatsningsområder:

1. Forskning i slottet og byens historie

 • Ph.d.-projekt
 • Seminarer
 • Foredrag
 • Publikationer

2. Projekt for restaurering og nybyggeri

 • Restaurering af slottets eksisterende bygninger
 • Opførsel nybyggeri i forbindelse med slottet
 • Iscenesættelse af den resterende bygningsmasse

3. Formidling

 • Udstillinger
 • Events, hvor historien levendegøres
 • Skolemateriale
 • Digitale formidlingsplatforme

4. Borgerinddragelse

 • Guideuddannelse
 • Frivillige grupper
 • Idé-konkurrence
 • Produktudvikling

5. Byplanlægning

 • Kulturarvsmasterplan: langsigtet forvaltnings- og udviklingsplan for Nyborgs bymidte
 • Bymidtefornyelse
 • Kommuneplan

 

teaser
Fra kulturarv til verdensarv

UNESCO's verdensarvsliste er baseret på Verdensarvskonventionen fra 1972, der skal beskytte verdens umistelige kultur- og naturarv. 

teaser
Danehof

Hvert år første weekend i juli.

teaser
Riddere og middelaldermystik

Kom til Danehofmarked i Nyborg første weekend i juli.