Fra kulturarv til verdensarv

Fortællingen om Nyborg er ganske enestående, og derfor har Nyborg Kommune og Østfyns Museer en vision om at udvikle Nyborg Slot og by til en kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste.

Vidste du, at gåturen fra Christian 3.s anløbsbro via Adelgade, ned ad Kongegade, op til slottet, hen over torvet og ud gennem Landporten bringer dig direkte igennem Danmarks Riges hjerte? Her går du i kongers og stormænds fodspor. Her har alle rejsende - høj som lav - der skulle fra den ene ende af riget til den anden, gået, redet eller kørt.

Middelalderens Christiansborg

Slottet og byen var i middelalderen et af kongens vigtige opholdssteder. Nyborg var på mange måder rigets mest centrale sted. Her mødtes Danehoffet - datidens parlament, og Nyborg Slot var i sin storhedstid et middelalderens Christiansborg.

De rum, man kan besøge i dag, har dannet rammen for beslutninger af vidtrækkende betydning for Danmark og landene omkring os. 

Hvad er verdensarv?

Verdensarvslisten er baseret på Verdensarvskonventionen fra 1972, der skal beskytte verdens umistelige kultur- og naturarv. Konventionen baserer sig på det forhold, at nogle kulturelle og naturlige  miljøer er af særlig stor universel værdi og derfor udgør en del af menneskehedens fælles arv. De lande, der har tilsluttet sig konventionen, forpligter sig til at bevare og vedligeholde det eller de objekter, som medlemslandet har foreslået til verdensarvslisten.

Det er den såkaldte Verdensarvskomité under UNESCO (FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur), der både har ansvaret for at optage objekter på listen, og for at undersøge, hvordan man bevarer de objekter, der allerede findes på listen. Hvert år bliver der føjet nye steder til listen, hvilket sker ud fra den såkaldte tentativliste - en slags optagelsesliste. Komitéen arbejder ud fra en liste med ti kriterier, der omfatter både kultur (de 6 første) og natur (de 4 sidste). Mindst et kriterium skal være opfyldt for at berettige til optagelse på listen.

I 2014 er der indskrevet 1007 steder på listen. Med titlen som verdensarv følger en række forpligtigelser til at passe på og sikre stedet og til at formidle dets værdier.

Danmark og verdensarven

Danmark har pt. følgende verdensarvssteder:

  • Roskilde Domkirke
  • Jellingmonumenterne
  • Kronborg Slot
  • Vadehavet
  • Stevns Klint
  • Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
  • Christiansfeld

Desuden er isfjorden i Ilulissat (Grønland) også med på listen.

I Danmark er verdensarven forankret i Kulturstyrelsen. Det undersøges løbende, om der er (nye) steder, som har en så stor betydning, at det kunne berettige til en status som verdensarv.

Det første trin for Danmarks Riges Hjerte er at komme på Kulturstyrelsens tentativliste.

Læs mere om verdensarven på UNESCOs hjemmeside:

UNESCO - FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

 

teaser
Østfyns Museer

Østfyns Museer er tovholder på verdensarvsprojektet i Nyborg. Museet tilbyder også oplevelser og aktiviteter inden for kulturhistorie, kunst, vikingetid og middelalder.