Organisation

Projektet Danmarks Riges Hjerte er forgrenet i mange indsatsområder. Her nedenfor ses diagram for projektets organisation, samt oversigt over de institutioner og foreninger som er repræsenteret i styregruppe og arbejdsgruppe.

Organisation

 

Styregruppe:

Nyborg Kommune

Østfyns Museer

Slots- og Kulturstyrelsen

 

Arbejdsgruppe:

Nyborg Kommune

Østfyns Museer

Nyborg Bibliotek

Fonden for Nyborg Fæstning

Nyborg Vor Frue Kirke

Nyborg-Hjulby Menighedsråd

Udvikling Fyn

 

Projektgrupper:

Nyborg som monument (projektledelse: Østfyns Museer)

Levende kulturarv (projektledelse: Østfyns Museer)

Lokal forankring (projektledelse: Østfyns Museer)

Den faste kulturarv (projektledelse: Nyborg Kommune)

Kommunikation (projektledelse: Nyborg Kommune)

teaser
Bliv frivillig

Vi har brug for frivillige kræfter i ambitionen om at gøre Nyborg til Verdensarv.