Stor udstilling om Reformationen på Nyborg Slot

fredag, 31. marts 2017

Den hidtil mest ambitiøse udstilling på Nyborg Slot fortæller på dramatisk og visuel vis om byen, dynastiet og troen under Reformationen for 500 år siden, hvor Nyborg var i centrum for begivenhederne. Udstillingen ”Tro!” åbner den 7. april. Den kan opleves på Nyborg Slot for publikum fra den 8. april indtil den 31. oktober 2017.

/media/983023/nyborg_slot_stort_billed_b_udsnit_1_web.jpg

Østfyns Museer har i disse dage særdeles travlt med at bygge udstillingen ”Tro!” op fra bunden forud for åbningen fredag 7. april. Udstillingen er et af højdepunkterne blandt museets aktiviteter i anledning af 500 års jubilæet for Reformationens begyndelse i 1517. Det professionelle kulissebyggefirma Sommer-Larsen i Nordenhuse ved Nyborg opfører inde på slottet ruiner af katolske klostre, ligesom kampscener fra borgerkrigen Grevens Fejde vil blive visualiseret på livagtige måder. Dertil bliver en lang række spændende genstande udstillet, bl.a. et sjældent eksemplar af Christian 3.s særlige bibel.

Et vigtigt kapitel i verdensarvsfortællingen

Udstillingen er støttet økonomisk af både Folketingets pulje for reformationsjubilæet og Nyborg Kommune. Støtten betyder, at for første gang kan de komplicerede lag i kampen om troen og magten for 500 år siden rulles ud i et af begivenhedernes centrale punkter: Nyborg.

”Reformationen er et meget vigtigt kapitel i verdensarvsfortællingen om Nyborg. Vi har derfor gjort det muligt at skabe en ambitiøs udstilling, der skal sætte både Nyborg og begivenheden på dagsordenen i en moderne kontekst, der understreger vores brand og identitet som Nyborg – Danmarks Riges Hjerte”, siger for manden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup.

Gudstro på den rigtige måde

”Tro!” refererer til den ekstreme styrke, Reformationen i Danmark blev indført med. Den daværende danske konge, Christian 3., residerede i Nyborg, og samtidig med, at han opbyggede slot og by som hovedstad i det nye protestantiske rige, gennemtvang han den lutheranske lære i befolkningen. Valget af trosretning i Danmark var ikke til debat.

”Det er uden tvivl en vigtigste og mest spændende udstillinger vi har lavet. Det gælder både på det scenografiske og opstillingen, men også i selve fortællingen, der forhåbentligt vil være med til at sætte Reformationen til debat. Samtidig iscenesætter og italesætter den et helt centralt kapitel i både byens og Danmarks historie, så gæsterne vil uden tvivl komme fra slottet med både nye oplevelser og ny viden under huden”, fortæller afdelingsleder på Nyborg Slot, Janus Møller Jensen, Østfyns Museer.

Kongelige familiefejder bag Reformationen

Udstillingen fortæller gennem tre tematikker – troen, dynastiet og byen – om de lag af konflikter og forandringer, der fandt sted under bruddet med den katolske kirke. Martin Luthers reformation af kirken sætter stadig aftryk i vor tid. Dengang var Nyborg i centrum for det hele, og derfor er det en vigtig fortælling for museet at iscenesætte baggrunden for omvæltningen.

Reformationen i Danmark var nemlig ikke alene et resultat af kampe mellem trosretninger, men også skabt af dynastiske magtkampe, hvor grene af kongefamilien sloges indbyrdes om magten i kongeriget. I centrum af det hele lå residensbyen Nyborg, hvor blodet flød ved slottet under kampe i borgerkrigen Grevens Fejde.

Siden blev både by og slot ombygget og udbygget i sejrherren Christian 3.s nye protestantiske verdensbillede. Christian 3. var i tæt kontakt med Martin Luther, og den stærke konge i Nyborg støttede de lutherske teologer i Wittenberg i Tyskland både økonomisk og politisk. Hvis Wittenberg var Reformationens åndelige og spirituelle centrum, blev Nyborg det verdslige centrum i det protestantiske Nordeuropa.

Udstillingen åbnes den 7. april ved en reception i riddersalen på Nyborg Slot kl. 15-16.30. Den er tilgængelig for publikum fra den 8. april frem til 31. oktober, hvor slottet lukkes for publikum i forbindelse med byggeriet af det omfattende slotsprojekt – ombygningen af Nyborg Slot og by. Så det er også den sidste store udstilling på slottet i dets nuværende skikkelse. Det er jo næsten historisk i sig selv.