Slotsprojektet skal skabe vækst

fredag, 15. september 2017

Byg til Vækst og Slots- og Kulturstyrelsen underskriver aftale om projekt Nyborg Slot.

/media/1052621/byg_til_v_kst.jpg

På et møde fredag formiddag underskrev Byg til Vækst, Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune samt Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier aftale om projekt Nyborg Slot

Fredag 15. september 2017 har Byg til Vækst, Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier en aftale vedr. projekt Nyborg Slot.

Med aftalen forpligter parterne sig til at samarbejde tæt om at skabe en tættere relation mellem de virksomheder, der kommer til at arbejde på projekt Nyborg Slot, og de mennesker på Fyn, der har kompetencerne, eller kunne få dem, til at løfte de opgaver, der er forbundet med et så stort projekt, som projekt Nyborg Slot er.

Den indebærer, at Slots- og Kulturstyrelsen, der er bygherre på projektet, forpligter sig til at arbejde for, at deres underentreprenører skaber lærepladser og såkaldte ”snusepraktikker” til de ledige borgere, der gerne vil have et indblik i, hvorvidt en uddannelse inden for byggebranchen skal være næste stop på vejen i deres liv.

Aftalen blev fulgt afsted af en række taler af borgmester Kenneth Muhs, 1. viceborgmester og formand for Beskæftigelsesudvalget Vibeke Ejlertsen, projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen Mads Falbe-Hansen, direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Allan Kruse samt formand for Byg til Vækst Søren Folkersen.

Der var bred enighed om, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen mod at sikre, at den vækst og udvikling i byggebranchen, der i disse år blæser ind over Fyn og Danmark, kommer de fynske virksomheder til gode, og ikke mindst kan være med til at sikre, at de mennesker der lige nu står uden for arbejdsmarkedet, også får en del af kagen.

Derudover blev der, fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Byg til Vækst, lagt vægt på symbolikken i at skabe en tilknytning mellem håndværksfagene, repræsenteret ved Byg til Vækst, og den historiske kulturinstitution Nyborg Slot, der som et over 700 år gammelt bygningsværk er bygget af de selvsamme professioner, der skal stå for at opføre det ny Nyborg Slot. Om det nye byggeri også udelukkende vil komme til at bestå af de fire materialer, sand, kalk, ler og træ, melder historien dog ikke noget om.