Projektet om kulturfærgen M/F Broen stoppes

mandag, 28. august 2017

Et enigt økonomiudvalg er efter en samlet vurdering blevet enige om at stoppe projektet om kulturfærgen M/F Broen.

/media/1042838/eksteri_r_6_tilladelse_fra_museet_for_s_fart_kr_ves.jpg

En afgørende forudsætning for projektet er, at der kan findes de nødvendige fondsmidler til at finansiere anlægsudgifter til etablering af færgeprojektet. Fondsfinansiering kræver, at der er bred opbakning og ejerskab til projektet.

Økonomiudvalget vurderer ikke, at dette længere er tilfældet. Derudover lægger økonomiudvalget til grund, at der er en begrundet risiko for, at kulturarvssatsningen omkring Nyborg Slot kan lide skade på sit omdømme, hvis beslutningsprocessen om færgen skulle fortsætte.

Læs mere.