Borgermøde om Kulturfærgen M/F Broen

fredag, 16. juni 2017

Nyborg Kommune og Østfyns Museer inviterer til borgermøde om ”Kulturfærgen M/F
Broen” den 17. august kl. 17-19 i kantinen på Nyborg Rådhus.

/media/525495/foto_broen_i_odense_havn_mlt_januar_2015.jpg

På borgermødet vil kommunen og museet gerne fortælle nærmere om projektets status lige nu og besvare de spørgsmål, der måtte trænge sig på.

Programmet vil i hovedtræk være som følger:

  • Velkomst
  • M/F Broen i glasoverdækket tørdok. Om inspirationen fra England og specifikt SS Great Britain i Bristol
  • Status på projektet i øvrigt:a) Om hovedfortællingen ”Kulturfærgen M/F Broen – et nationalt ikon og oplevelsessted for sammenbindingen af ø-riget Danmark”. Denne fortælling er blevet skærpet og fokuseret, så projektets formål nu fremstår endnu mere klart b) Hvad kan man opleve? Færgens indretning, formidling og events om bord c) Revideret projektøkonomi: Anlæg og drift d) Revideret tidsplan
  • Om task forcens arbejde ved Jens Oddershede
  • Frivilligprojekter, mens vi venter: a) Renovering af museets gamle isbåd, b) Indsamling af historier fra Storebæltsoverfarten

Der vil naturligvis også være tid til at besvare spørgsmål.

I forbindelse med mødet bydes der på en lille forfriskning.

Læs mere om færge-projektet her.