Ansøgning på vej til ministeren

torsdag, 14. december 2017

Kulturminister Mette Bock har netop åbnet den danske tentativliste over forslag til UNESCOs verdensarvsliste.

/media/978018/mette_bock_i_riddersalen.jpg

I Nyborg har man siden 2011 haft en målsætning om at blive en værdig kandidat til UNESCOs verdensarvsliste. En afgørende milepæl i den sammenhæng er, at Nyborg Slot og by kommer på den såkaldte tentativliste, som er listen over steder, som Kulturministeriet aktivt arbejder på at få optaget på UNESCOs liste over verdens umistelige kultur- og naturarv.

Det danske rigsfællesskab har i dag ni steder på verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland samt senest det grønlandske nordbo- og inuitlandbrug, Kujataa. Med de seneste optagelser er der nu brug for nye kandidater til tentativlisten, hvilket er baggrunden for, at kulturminister Mette Bock har åbnet op for ansøgninger.

“Jeg håber, at kommuner, museer og andre statslige institutioner vil sætte sig sammen og grundigt overveje, om der i deres lokalmiljø er potentielle kandidater, de gerne vil foreslå til UNESCO’s tentativliste, og som kan leve op til UNESCOs skrappe krav”, udtaler kulturminister Mette Bock ifølge pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Gode forudsætninger i Nyborg

Der er pt. ingen verdensarvssteder på Fyn, og ministerens initiativ har vakt stor glæde i Nyborg, hvor man siden 2011 har arbejdet målrettet på at gøre Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs verdensarvsliste. Den igangværende restaurering og udbygning af Nyborg Slot, nyetablering af turneringspladsen i Nyborg, fornyelser i bymidten, forsknings- og formidlingsprojekter, bogudgivelser og lokalsamfundets involvering i kulturarvsprojektet er alt sammen en del af verdensarvssatsningen i Nyborg under overskriften ”Danmarks Riges Hjerte”.

”Siden 2011 har vi i Nyborg Kommune med en storstilet kulturarvssatsning vist, at vores ambitioner om en plads på verdensarvslisten er alvorligt ment. Vi har fra starten arbejdet med en optagelse på tentativlisten for øje og har derfor nu gode forudsætninger for at leve op til de krav, der stilles til kandidater til verdensarvslisten”, siger borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs.

Sådan kommer Nyborg Slot og by på tentativlisten

Når Nyborg til marts indsender sin ansøgning til Kulturministeriet, vil den blive vurderet af den danske nationalkomité under International Union for Conservation of Nature (IUCN) og af International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Derefter vil den blive indstillet til kulturministerens godkendelse. I begyndelsen af sommeren 2018 vil kulturminister Mette Bock tage stilling til hvilke emner, der skal optages på tentativlisten.

”Nyborgs enestående kulturarv har nogle helt særlige kvaliteter, der gør slottet og byen til et oplagt bud til UNESCOs verdensarvsliste. Allerede for 100 år siden var man opmærksom på dette og fredede derfor det meste af den indre by. Vores nyeste forskning viser, at Nyborgs kulturarv har haft ikke bare dansk, men international betydning”, fortæller museumsdirektør Erland Porsmose fra Østfyns Museer.

Billedtekst: Som nytiltrådt kulturminister var Mette Bock i januar 2017 på besøg på Nyborg Slot for at høre om udbygnings- og restaureringsplanerne samt verdensarvsambitionerne. Her ses hun i samtale med borgmester Kenneth Muhs og Østfyns Museers direktør Erland Porsmose. Foto: Østfyns Museer.