Residensslottet

Fra slutningen af 1400-tallet blev magten i Danmark centraliseret på Østfyn, og i første del af 1500-tallet udviklede byen sig til det, man med god ret kan kalde rigets første hovedstad. I 1560 flyttede kongen til Nordsjælland, og Nyborgs storhedstid var forbi.

Efter at kongerne i 1400-tallet havde skævet til København, så blev Nyborg i slutningen af århunderedet atter det centrale sted i Danmark. I 1476 flyttede kronprins Hans ind på slottet, og da han blev konge, tog han mere permanent ophold på Nyborg Slot. Her blev hans søn, senere Christian 2. (1481-1559), født.

I 1520'erne blev kong Frederik 1. opfordret til at gøre Nyborg til residensstad. Det skete ganske vist aldrig, men noget tyder på, at kongen arbejdede på sagen. I hvert fald skete der store ombygninger på vestfløjen, hvor der blev indsat store, rundbuede vinduer. I det indre fik flere af rummene geometriske mønstre på væggene og en særlig loftskonstruktion, mens etageadskillelsen mellem de to nederste etager blev sænket ca. 60 cm. 

Planerne om at gøre Nyborg til hovedstad blev først endeligt realiseret under Christian 3. (1536-1559), der udvidede slottet og befæstede byen i sin helhed. Den store riddersal, som ofte bruges til arrangementer, er fra den tid. Stormænd fra hele landet har været samlet her med deres store følger, som må have fået byens indbyggertal til at eksplodere, og man må forestille sig store teltlejre uden for byens volde. Det har krævet underholdning, og det involverede ofte krigslege, der med tiden udviklede sig til spektakulære turneringer. 

I 1560 flyttede sønnen og efterfølgeren Frederik 2. (1534-1588) til Nordsjælland, og København endte med at blive rigets hovedstad. Nyborg fik en vigtig rolle som fæstningsby som led i en stribe af fæstninger på tværs af landet, der udgjorde rygraden i rigets forsvar. Men Nyborgs storhedstid var endegyldigt forbi.

 

 

Vidste du?

Adskillige vigtige begivenheder fandt sted på Nyborg Slot:  

  • I 1282 udstedte Erik Klipping sin håndfæstning, der også kaldes Danmarks første grundlov.
  • I 1287 blev selvsamme konges mordere dømt på Nyborg Slot, heriblandt Marsk Stig. 
  • I 1377 blev Margrethe 1.s søn Oluf valgt som tronarving i Norge.