Slotsprojektet

Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og rådhustorvet skal restaureres og revitaliseres. Visionen for fremtidens Nyborg Slot og by er, at den historiske helhed bliver genskabt og får tilført nyt liv. 

Nyborg slot er vidnesbyrd om et storslået firefløjet borganlæg med oprindelse i middelalderen. Kongefløjen og vagttårnet i det tidligere firefløjede anlæg står i dag alene
tilbage på Slotsholmen, mens borgmurene og de øvrige bygninger er borte.

Det er projektets vision at formidle slottets, fæstningens og torvets historiske betydning, ved at bygge nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen af de tre elementer. Det er ikke formålet at føre slottet tilbage til en given idealtilstand, men at gøre de oprindelige bygninger sunde, og med høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet at tydeliggøre og forklare stedets oprindelige sammenhæng og idé.

Bag projektet står Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden samt Østfyns Museer. Budgettet for det samlede projekt er 276,6 mio. kr.

Gå til hjemmeside om slotsprojektet.

Se pdf om projektets baggrund.

 

Arkitektkonkurrence

30. marts 2016 afsløredes vinderen af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot. Det bliver CUBO-arkitekter, der står i spidsen for det team, der skal bygge det nye Nyborg Slot.

Download dommerbetænkningen fra arkitektkonkurrencen.

Med udpegning af et vinderforslag er den første fase af projektets lange vej mod realisering afsluttet. Vinderforslaget skal nu bearbejdes yderligere blandt andet i samarbejde med kommune og museum. Efterfølgende skal projektet detailprojekteres. Undervejs skal der udfærdiges en lokalplan i tæt samarbejde med Nyborg Kommune og en række arkæologiske undersøgelser skal også udføres inden byggeriet kan påbegyndes

I alt 6 teams blev i maj 2015 udpeget til at deltage i konkurrencen på baggrund af en prækvalifikation i åbent internationalt udbud, hvor ialt 34 teams med samlet 150 firmaer bød ind. I oktober 2015 blev 3 teams udpeget til at arbejde videre med deres forslag i en anden fase, hvorfra der nu er fundet en vinder.

Vinderteamet:

Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JaJa Architects ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA.

Selve byggeriet forventes at stå færdigt i slutningen af 2019.

 

Nyheder

09/08/2016 Udgravninger på slotsholmen

30/3/2016 Vinder af arkitektkonkurrence om Nyborg Slot fundet

25/10/2015 Tre teams udvalgt

04/09/2015 Seks bud på Nyborg Slots fermtid modtaget 

11/06/2015 De 6 udvalgte teams på besøg i Nyborg

02/06/2015 Konkurrenceprogram offentliggjort

27/05/2015 Nyborg skal igen være Danmarks centrum

26/03/2015: Nyborg Kommune bidrager med 35.5 mio til slotsprojekt

10/03/2015: En kvart milliard til Nyborg Slot

 

Besøg kulturavsbloggen

teaser
Fra kulturarv til verdensarv

UNESCO's verdensarvsliste er baseret på Verdensarvskonventionen fra 1972, der skal beskytte verdens umistelige kultur- og naturarv.