Middelalderslottet

Nyborg Slot omtales første gang i de skriftlige kilder i 1193, da Knud VI holdt rigsforsamling på stedet. Borgen var formentlig grundlagt allerede omkring 1170 af konges fætter, Knud Prislavsen, ifølge lidt senere skriftlige kilder. Da Knud Prislavsen døde, muligvis under stormløb på Acres murer under det tredje korstog (1191), så overtog Knud VI borgen og Nyborg by, og det forblev en kongeborg resten af middelalderen.

Det vides ikke, hvordan den ældste borg så ud. Det første kendte anlæg på stedet var en firesidet ringmur fra o. 1200. Der har formentlig været bygninger af træ eller bindingsværk inden for muren, men disse kendes ikke på nuværende tidspunkt. Borgen blev anlagt på en naturlig holm. De arkæologiske udgravninger viser, at de første voldgrave rundt om borgen var tørre. 

Som et led i styrkelsen af kongemagten i anden halvdel af 1100-tallet, blev der i hele landet anlagt borge og fæstningsværker af kongen, hans nærmeste famlie og hans bedste venner. Det tjente tre formål: At sikre kongemagten mod indre fjender, at beskytte riget mod udefrakommende fjender, og at fungere som udgangspunkt for en stribe danske korstog, der resulterede i et dansk imperium i Østersøen. 

I første halvdel af 1200-tallet blev der op ad den vestre ringmur opført et palatium. Seneste udgravninger har også vist, at der samtidig blev bygget et tilsvarende stort stenhus opad den nordre ringmur, og de var som udgangspunkt anlagt sammenhængende.

Paladsbygningen var en finere teglstensbygning i to etager, som endnu indgår i den bevarede fløj. Man ser et lille blændet, rundbuet vindue og en rundbuet dør ned til kælderen, som hører til palatiet. Det var i den stadig bevarede bygning, at kongen mødtes med sit parlament. Formentlig afholdtes rigsforsamlinger og senere danehofferne i overetagen.