Vidensbank

Kongemagt og Reformation
Kongemagt og Reformation

Artikel om Nyborg og reformationen. Skrevet af dr.phil. Erland Porsmose.

Magt, menneske og myte
Magt, menneske og myte

Christian II og kætterprocesserne i Stockholm. Skrevet af Janus Møller Jensen og Lars Bisgaard.

Korsbrødregården
Korsbrødregården

I den østlige del af Nyborg og syd for Vor Frue Kirke ligger et middelalder/renæssance bygningkompleks af helt særlig karakter - Nyborg Præstegård og Korsbrødregården.

Kongen Kommer
Kongen Kommer

Første del af tobindsværket "Danmarks Riges Hjerte". Skrevet af museumsdirektør og dr.phil. Erland Porsmose.

Danmarksporten
Danmarksporten

Andet bind af "Danmarks Riges Hjerte". Skrevet af Ph.D. Mette Ladegaard Thøgersen.

Middelalderborgen Nyborg
Middelalderborgen Nyborg

Arkæologiske udgravninger 2009 - 2014. Af Jørgen Skaarup og Østfyns Museer.

Holger Danske og Nyborg
Holger Danske og Nyborg

Publiceres i årsskriftet Nyborg – før & nu 2014, som udkommer i maj 2015

Af Janus Møller Jensen afdelingsleder Nyborg Slot /Østfyns Museer

Vikinger og korstoge – de første dansk-franske forbindelser
Vikinger og korstoge – de første dansk-franske forbindelser

Publiceret i antologien Dansk-franske militære relationer gennem 1000 år, red. Lars Bangert Struwe, Eric Lerdrup Bourgois og Sørens Nørby, Syddansk Universitetsforlag 2014, s. 19–35.

Af Janus Møller Jensen afdelingsleder Nyborg Slot / Østfyns Museer 

Nyborg - et brohoved til Verdensarvslisten
Nyborg - et brohoved til Verdensarvslisten

Fra Teknik og Miljø november 2013. 

Af Mette Ladegaard Thøgersen, afdelingsleder Landskab og Arkæologi v. Østfyns Museer og Lene Holm teknik - og miljøchef, Nyborg Kommune.

 

Renæssancefesten
Renæssancefesten

af Claus Frederik Sørensen, inspektør ved Østfyns Museer

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte - en kulturarvsmasterplan
Nyborg - Danmarks Riges Hjerte - en kulturarvsmasterplan

Fra Byplan Nyt november 2012.

Af Mette Ladegaard Thøgersen, afdelingsleder for landskab og arkæologi ved Østfyns Museer

Mellem beskyttelse og benyttelse - kulturarv i Nyborg
Mellem beskyttelse og benyttelse - kulturarv i Nyborg

Fra Byplan Nyt september 2012 af Mette Ladegaard Thøgersen, afdelingsleder for landskab og arkæologi v. Østfyns Museer.

Danehoffet og håndfæstningen 1282
Danehoffet og håndfæstningen 1282

- pontentialet i et stykke unik danmarkshistorie

af Janus Møller Jensen og Erland Porsmose

Bygningerne og slotsholmen - arkæologiske undersøgelser
Bygningerne og slotsholmen - arkæologiske undersøgelser

Arkæologiske undersøgelser er nødvendige for at forstå Nyborg Slots udvikling fra middelalderen til i dag. Der er gravet i slotsholmen i 2009 og 2010, men ellers er de seneste udgravninger mere end 80 år gamle.

Nye udgravninger på Nyborg Slot
Nye udgravninger på Nyborg Slot

orden gemmer ofte på spændende historier, men i sjælden grad som på Nyborg Slot. I sommeren 2009 og 2010 har Østfyns Museer udført arkæologiske undersøgelser på slotsholmen, de første i over 80 år. 

Kunst på slottet
Kunst på slottet

Til monumentalt byggeri svarer monumental kunst. Som eksponenter for magtens huse har slotte og herregårde til alle tider været udstyret med et interiør, der har understøttet pragtbyggeriets ydre symbolik. 

En kongelig by
En kongelig by

Placeringen af en kongeborg ved Storebælt var overvejende af strategisk og militærpolitisk betydning. Omkring borgen voksede en lille by op - med kirke og huse, med havn og boder. Borgens indflydelse på byens liv var stor op gennem middelalderen

Nyborg len
Nyborg len

Lensmanden blev knyttet til kongen gennem en personlig troskabsed, hvor han svor at tjene kongen af al magt, herunder selvfølgelig at stille lensborgen og lenets militære magt ubetinget til kongens rådighed. 

Kongeborg, danehof og Residensstad
Kongeborg, danehof og Residensstad

I sin kerne er det den ældst bevarede kongeborg fra Valdemarstiden, og i løbet af middelalderen kom Nyborg Slot til at indtage en central plads i Danmarkshistorien. Det blev fast mødested for det danske parlament - Danehoffet - og det fungerede som residensslot for de danske konger eller deres tronarvinger fra 1400-tallets midte og frem til 1560. 

Nyborg slot - middelalderens Christiansborg
Nyborg slot - middelalderens Christiansborg

Den nye faste udstilling på Nyborg Slot fortæller den fascinerende historie om Nyborg Slot fra grundlæggelsen i 1170erne, hvor det var et udgangspunkt for de danske korstog mod hedningene i Østersøen, til det blev rigets hovedstad fra slutningen af 1400-tallet indtil 1560. 

Arkiv

teaser
Bliv frivillig

Vi har brug for frivillige kræfter i ambitionen om at gøre Nyborg til Verdensarv.

Besøg kulturavsbloggen