Persondatabeskyttelse

Vi beskytter dine oplysninger som frivillig.

Østfyns Museer registrerer navn og kontaktoplysninger på frivillige i grupper tilknyttet museet og/eller Danmarks Riges Hjerte.

Vi håber du har et godt udbytte af dit engagement som frivillig med mange gode oplevelser.

Østfyns Museer ønsker at leve op til de juridiske krav i persondataforordningen. Vi vil derfor oplyse dig om følgende:

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante 
lovbestemmelser og opbevarer kun dine persondata, så længe det er relevant efter den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi indhenter oplysninger om navn, mail og evt. telefonnummer. Dette gør vi for at kunne orientere dig om nyheder fra museet, udsende vagtskemaer hvis du står i butik, har rundvisninger, eller deltager i events, hvor der er bemanding til opgaver.

Hvis du har udfyldt en frivilligkontrakt, så opbevarer vi denne fortroligt.

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i eller sletning af dine persondata. Når du ikke længere er frivillig ved museet, vil dine data blive slettet.

Tusind tak for dit engagement!