Nyborg Slots Buelaug

Vi har flere dygtige buemagere og skytter i Nyborg, der har startet en frivillig bue-gruppe op omkring Nyborg Slot. Alle er velkomne i gruppen.

Lær at skyde med bue og hold sigteøjet skarpt 

Måske har du allerede en bue stående og vil gerne have nogen at skyde sammen med for at holde sigteøjet skarpt. Måske har du lyst til at lære at skyde med bue - så har Nyborg Slot buer stående, man kan få lov at øve sig med. Du bliver måske så grebet af det, at du får lyst til at bygge din egen bue. Det kan du som medlem af bue-gruppen få mulighed for og hjælp til.

Indgå i Nyborg Buelaug op og bliv en del af de mange spændene aktiviteter omkring Nyborg Slot. Du kan følge med i vores aktiviteter, blog, m.m. på vores egen hjemmeside nyborgslotbuelaug.dk.

Sommer
April - september: Buelauget træner mandage og torsdage kl. 19-21 på Vindinge Skoles gamle boldbaner, Nyhavevej. Om søndagen øver juniorer kl. 12-14.  

Vinter
Oktober-marts: Hver søndag træner Nyborg Slot buelaug på Vindinge Skoles gamle boldbaner på Nyhavevej kl. 10-12.

buer, kampmarked3

bueskytte pige

Besøg kulturavsbloggen