Lauget for musik, sang og optræden

Musikken har til alle tider betydet meget – religiøst, politisk og som ren og skær underholdning. Den er instrumental i at bringe fortidens verden til live. Derfor fortjene den også at komme endnu mere i fokus. I et samspil mellem frivillige kræfter og fagligt personale på Nyborg Slot, bliver der nu taget initiativ til, at oprette en forening med hovedfokus på middelalderens musik, sang og optræden.

I middelalderen samledes kongen med sit hof til danehof i Nyborg. Dette var landets fornemmeste og fineste folk, der kom til byen, og de blev underholdt af musikanter og optrædende. Under kongerne Christian 2. og Christian 3. var kongens musikere nogle af de højest betalte embedsmænd, der blev komponeret musik til kongens valgsprog, og vi har noderne til den musik, der blev spillet ved det kongelige taffel.

I de sidste mange år har der atter været afholdt Danehofmarked i Nyborg, hvor musik, sang og dans har været opført, men altid af personer der ikke har haft en lokal tilknytning. Dette skal det nye Laug for musik, sang og optræden råde bod på. Lauget som består af frivillige med interesse for middelalderens musik og optræden vil fremover blive en integreret del af de store events samt udstillinger på Nyborg Slot.

Lauget deler sig i to grene - den ene, Royal Lyd, er forskningsbaseret og beskæftiger sig med senmiddelalderens og renæssancens royale musik. Fremadrettet skulle det gerne blive et spor der kan integreres i udstillinger m.m. på slottet. Den anden gren, Sang og Dans, er mere eventbaseret og vll især finde ståsted til events som Danehof og Kampdage.

Har man lyst til at sætte sit personlige præg på foreningens fremtidige virke og kurs, skal man blot investere lidt af sin fritid. Allerede til sommer kan man se de første resultater af foreningens arbejde, da det ligger som nuværende vision, at optræde eller på anden vis fremvise musikalsk viden og kunnen til årets Danehof i Nyborg d. 4.-5. juli.

For mere infor kontakt Mathias Tryggedsson på mast@ostfynsmuseer.dk 

 

 

 

teaser
Danehof

Hvert år første weekend i juli.