Bliv frivillig

Fortællingen om Nyborgs historie kan ikke udfoldes uden den uvurderlige hjælp, projektet får fra frivillige. I øjeblikket er der tilknyttet et byggelaug, et dragtlaug, et buelaug og et hold af Nyborg-guider til Østfyns Museer. Alle arbejder de for at skabe fokus på kulturarven i Nyborg.

Med hjælp fra frivillige løses formidlingsopgaver og projekter, der ikke havde været mulige, inden for de givne økonomiske rammer. Med hjælp fra frivillige forankres verdensarvsprojektet lokalt og bringes videre ud i verden. Uden lokale ildsjæle, der er stolte af deres by, dens historie og kulturarv, ville projektet ikke have samme fremdrift.

Du kan som frivillig hjælpe på mange måder:

Der er praktiske, men meget omfattende opgaver som at bygge en turneringsplads eller en kongetribune. Det står kyndige medlemmer af Byggelauget for.

De flittige og kreative hænder, der tilhører Dragtlaugets medlemmer, er konstant i gang med at kreere historiske dragter til udstillinger og til brug under store events som Danehofmarkedet.

En stor gruppe er under uddannelse til Nyborg-guider. De bliver vigtige ambassadører for byen og dens historie og deres indsats betyder, at alle turister såvel som borgere kan komme med på gratis rundvisninger på slottet og i byen.

Noget helt nyt er Nyborgs Buelaug, der består af en gruppe dygtige buemagere og skytter. Gruppen har allerede mange medlemmer.

Er du god til at ride, er du også velkommen som del af Rytteriet på Nyborg Slot, der optræder med deres heste til forskellige arrangementer.

En stor gruppe engagerede borgere er desuden tilknyttet på ad hoc basis og giver et nap med, når der indbydes til workshops, hvor konkrete opgaver skal løses, fx. i forbindelse med Danehof, Kampdage eller julemarked.

Har du lyst til at hjælpe?

Mange frivillige er allerede i gang med at hjælpe projektet "Danmarks Riges Hjerte" godt på vej.  Har du ideer til andre grupper eller projekter så kontakt os.

 Kunne du tænke dig at hjælpe som frivillig og få hænderne ned i Nyborgs historie så kontakt Mathias Tryggedson på mast@ostfynsmuseer.dk.    

 - vi kan bruge alle gode kræfter og ideer.

 

 

teaser
Østfyns Museer

Østfyns Museer er tovholder på verdensarvsprojektet i Nyborg. Museet tilbyder også oplevelser og aktiviteter inden for kulturhistorie, kunst, vikingetid og middelalder.

Er du en af de mange frivillige i Nyborg?