Min Verdensarv

Fortællingen om Nyborgs fantastiske historie kan ikke udfoldes uden den uvurderlige hjælp, projektet får fra frivillige.

 

Med hjælp fra frivillige løses formidlingsopgaver og projekter, der ikke havde været mulige inden for de givne økonomiske rammer. Verdensarvsprojektet forankres lokalt og bringes videre ud i verden.

 

Uden lokale ildsjæle, der er stolte af deres by, dens historie og kulturarv, ville projektet ikke have samme fremdrift.

 

I menuen kan du få overblik over de frivillige laug som arbejder med Nyborgs kulturarv.