Foreningen Kongens Fadebur

Ved en stiftende generalforsamling d. 19. november 2013, blev foreningen Kongens Fadebur en realitet. Foreningens formål er at fremme og vedligeholde fødevarenetværket Kongens Fadebur for østfynske producenter.

 

Bestyrelsen 

  • Formand: Rasmus Kirk Henriksen, Restaurant Teglværksskoven
  • Næstformand: Allan Poulsen, Ørbæk Bryggeri
  • Kasserer: Richard Muhs, Ørbæk Bageri
  • Medlem: Peter W. Mollerup, Nyborg Byråd (fmd. erhvervsudvalget)
  • Medlem: Henrik Christoffersen-Thorsen, Bureaet Nyborg 

Henvendelse vedrørende medlemskab eller information om Kongens Fadebur pr. mail: kongensfadebur@gmail.com

Østfyns Museer vil fortsat være engageret i Kongens Fadebur efter foreningen stiftelse. Det er helt klart til gensidig fordel for museum og deltagere i netværket at fortsætte det frugtbare samarbejde. Når de eksistrende projektmidler slipper op vil museet stille sig til rådighed for Kongens Fadebur enten ved at skaffe eksterne midler, eller ved selv at finde timerne til at fortsætte. Både Kongens Fadebur, herunder producenterne, og Østfyns Museer har en fælles interesse i at man i og omkring Nyborg kan opleve historien andre steder end på museet.  

Læs referatet af den stiftende generalforsamling her.

Indkaldelse til generalforsamling 2015

kgs fadebur nyt