Livstræets Kors

I 2011 lavede billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt alterkorset, "Livstræets kors", til kirken. Det er støbt i bronze og delvis forgyldt. Det er ikke et krucifiks med den lidende Kristus ligesom det middelalderlige korbuekrucifiks, men alterkorset har i sin form væksten i sig og er derved forbundet med korbuekrucifikset, som har spirer fra livets træ rundt i kanten.

Alterkorset er med sin bølgende form et træagtigt kors, som har en dynamisk kraft og vækst, og som ved forgyldningen har lyset i sig. Det leder tanken hen på det spirende, kommende opstandne liv. Nederst er det døde korstræ - det glatte, kantede stykke - og derfra vokser "Livstræets kors" nærmest organisk op med aftryk af olivengrene. Og selv om det ikke er et kors med en skikkelse på, kan man alligevel ane åbenbarelsen af en velsignende skikkelse.

Se en video om processen her

alterkors