Altervinduet 2015

I 2015 blev glasmosaikken i det nye altervindue sat op. Det er skabt af Maja Lisa Engelhardt som i 2011 også lavede alterkorset, 'Livstræets kors', til kirken. Kunstværket er opsat i rammerne af kirkens gamle altervindue. Opstandelsesmotivet fra Livstræets kors på alteret fortsætter op i vinduet, hvor træer med et grenværk, der skyder og går på tværs, og lyset i den iriserende glasmosaik symboliserer opstandelseshåbet. Langfredag er blevet til påskemorgen.

Altervinduets udtryk skifter med lyset i løbet af dagen – og mellem gråvejr og solskin og årstiderne. Om dagen ses grenmotivet klart og med lyse, changerende farver i det iriserende glas, som næsten holder på lyset og slører det skarpe dagslys. I den blå time mellem dag og aften bliver ruden helt speciel blå, og om aftenen “forsvinder” motivet, og alle glasmosaikstykkerne kan nu ses tydeligt, spillende i et perlemorsskær – og i alle regnbuens sarte farver dér, hvor det elektriske lys rammer. Om aftenen, hvis der er lys i kirken, kan “dagmotivet” så til gengæld ses tydeligt udefra ved kirkens østgavl.

Kunstværket er doneret til kirken af Augustinus Fonden.

Læs den flotte beskrivelse i Kunstavisen

Se mere her

altervindue

altervindue1