Borgmestergården

Borgmestergården

Borgmester Mads Lerches gamle købmandsgård ligger centralt placeret i Nyborg - tæt ved Nyborg Slot.

Borgmestergården - midt i Nyborg

Borgmestergården - midt i Nyborg

Fra Borgmestergården kan man se både Nyborg Slot og den gamle turneringsplads på Torvet.

Borgmestergården på gammelt postkort

Borgmestergården på gammelt postkort

Borgmestergården åbnede som museum i 1911.

Borgmestergården

Borgmestergården er en af de mest anselige og bedst bevarede gamle købmandsgårde i landet. Den er bygget i 1601 af borgmester Mads Lerche. På Borgmestergården ses en række udstillinger der fortæller om dagligdagen på Østfyn gennem historien. Derudover er der en eller flere særudstillinger.

Historie

Centralt i Nyborg ligger den mere end 400 år gamle købmandsgård, i dag omtalt som Borgmestergården. Den havde sin storhedstid i 1600-tallet, hvor Mads Lerche fungerede som både borgmester, rådmand, tolder og købmand. Efter Mads Lerches død overtog hans søn, Jacob Lerche, borgmestertitlen og tilføjede to sidelænger til Borgmestergården. Den gamle gård har således haft flere funktioner: som borgmestergård, købmandsgård, modtagelsessted for gæster samt bolig for Lerche-familien. 

Selvom gården først blev bygget i 1601, så er den en del af kvarteret omkring slottet, som blev en realitet med Christian 3.s planer for den nye residensstad. Jacob Lerche havde selv som barn set kongen ride ind i sin nye hovedstad og gennem hans senere virke som borgmester med udsigt til det gamle kongeslot, er Borgmestergården med til at fortælle historien om forholdet mellem kongemagt og bystyre.

Det er gennem Lerchefamilien at vi har bevaret en afskrift af byens love, Nyborg Stadsspejl, som måske går helt tilbage til en bylov, som Erik Klipping udstedte i 1271 på Nyborg Slot. Borgmestergården er derfor med til at spejle historien om Christian 3.s residensstad midt i det byrum, som Christian 3. skabte omkring slottet til iscenesættelsen af kongemagten midt i den nye hovedstad.

Søfartshistorie, byhistorie og meget mere

Borgmestergården rummer mere end 20 rum med udstillinger. Her er mulighed for at opleve søfartshistorie, urmagerens værksted, den store gamle bageovn, historien om ølbrygning, bondekøkkenet fra 1800tallet, legetøj gennem tiden og meget mere.

Besøg også Børnenes Museum på Borgmestergården. Et rum for børn med fortællinger og legetøj - her er mulighed for at klæde sig ud, lege med snurretoppe og meget mere.

Se åbningstider og entrépriser for Borgmestergården.

Borgmestergården udefra sommerBorgmestergården. Interiør. Stue.

 

Vidste du?

I 150 år var Nyborg det, man kan kalde rigets første hovedstad: 

  • I slutningen af 1400-tallet blev Nyborg mødestedet for magten i Danmark.
  • I 1476 flyttede kronprins Hans ind på slottet.
  • Christian 2., søn af kong Hans, blev født i Nyborg.
  • I 1520'erne blev kong Frederik 1. opfordret til at gøre Nyborg til residensstad. 
  • Planerne om at gøre Nyborg til hovedstad blev endeligt realiseret under Christian 3., der udvidede slottet og befæstede byen i sin helhed.
  • I 1560 flyttede Frederik 2., søn af Christian 3., til Nordsjælland, og København endte med at blive rigets hovedstad. 

Besøg kulturavsbloggen