Nyborg som trafikalt knudepunkt

Igennem det sidste århundrede har det været rollen som det trafikale knudepunkt, der her defineret Nyborgs identitet.  Nyborg er igen blevet et centalt sted i Danmark, der forbinder øst og vest. Det har åbnet op for at genopdage Nyborgs middelalderlige storhed.

I 1920erne voksede biltrafikken, og i 1930 dannede Forenede danske Motorejere et færgeselskab, kontraherede en bilfærge på Ålborg Værft og planlagde et færgeleje ved Midtermolen i Nyborg. Inden selskabet kom i gang overgik det til D.S.B., som igangsatte den første bilfærge "Heimdal" april 1930.

Den gamle bykerne deles i to

Det viste sig hurtigt, at trafikken ind ad Landporten, over Torvet og gennem gaderne ned til havnen ikke var hensigtsmæssig, så noget måtte gøres. Dette "noget" blev det store gadegennembrud i 1936, den nuværende Adelgade, der skærer sig som et sværd tværs henover den historiske bykerne, og deler den gamle kongeby i to. Gadegennembruddet ændrede totalt bykernen, men biltrafikken lod sig ikke standse.
I 1957 flyttede hele trafikken imidlertid til Knudshoved Færgehavn, der var en del af det planlagte landsdækkende motorvejssystem. 

Storebæltbroen

Storebæltsbroens åbning, først med banedelen i 1997 og for biltrafikken i 1998, var for Nyborg lige så stor en forandring, som det var i september 1865 med åbningen af jernbanen fra Nyborg til Middelfart.

Danmarks Riges Hjerte

De senere årtiers udbygning af byens kongreshoteller og åbningen af Storebæltsbroen har nu igen gjort Nyborg til "en centralt beliggende by, der er nem at komme til, og hvor man har mulighed for at mødes", som der stod i middelalderkongernes håndfæstninger. Nyborg er igen blevet hjertet i det danske rige.

 

 

Vidste du?

I 150 år var Nyborg det, man kan kalde rigets første hovedstad: 

  • I slutningen af 1400-tallet blev Nyborg mødestedet for magten i Danmark.
  • I 1476 flyttede kronprins Hans ind på slottet.
  • Christian 2., søn af kong Hans, blev født i Nyborg.
  • I 1520'erne blev kong Frederik 1. opfordret til at gøre Nyborg til residensstad. 
  • Planerne om at gøre Nyborg til hovedstad blev endeligt realiseret under Christian 3., der udvidede slottet og befæstede byen i sin helhed.
  • I 1560 flyttede Frederik 2., søn af Christian 3., til Nordsjælland, og København endte med at blive rigets hovedstad.